StoritveToplotna obdelavaHeat treatment

https://www.lkr.si/wp-content/uploads/2021/10/Roka-1280x1208.jpg

Po kaljenju sledi popuščanje, ko jeklo ali litino segrejemo pod temperaturo avstenitizacije in ga držimo na ustrezni temperaturi določen čas. Bistven namen popuščanja je, da jeklu ali litini znižamo trdoto in hkrati povečamo žilavost.

Toplotno obdelani produkti

Žarjenje imenujemo toplotno obdelavo jekla ali litine, ko z ustrezno hitrostjo material segrejemo in nato držimo na primerni temperaturi v avstenitno območje. Z ustreznim ohlajanjem po držanju na temperaturi pa želimo doseči čim bolj ravnotežno stanje mikrostrukture. Namen žarjenja je izboljšati dimenzijsko obstojnost, obdelovalnost, predelavo, doseči mehanske lastnosti in znižati trdoto.

Kaljenje je vrsta toplotne obdelave, kjer jeklo segrejemo v območje avstenita, temu sledi ustrezno hitro ohlajanje v različnih kalilnih sredstvih. Najbolj uporabna so voda, olje, solna kopel in zrak. S tem povečamo trdoto, pri tem pa jeklo ali litina postaneta bolj krhka in manj žilava. Med površino in notranjostjo izdelka nastanejo temperaturne razlike, ki se večajo z višjo ohlajevalno hitrostjo. Te razlike lahko privedejo do krivljenja materiala ali pa celo do razpok, zato je pomembno, da določenemu jeklu ali litini zagotovimo ustrezno kalilno sredstvo.

Po litju se talina strdi v kalupih in tako preide iz tekočine v trdno stanje, mikrostruktura pa se imenuje ulita. Takšna mikrostruktura je večinoma neprimerna za končno uporabo določenega izdelka, zato moramo narediti toplotno obdelavo, kar pomeni, da je jeklo spet v peči in obdelano pri visokih temperaturah.

Čas držanja, temperatura in način hlajenja oziroma hitrost hlajenja so odvisni od kakovosti jekla in zahtevanih mehanskih lastnosti. Na splošno poznamo tri osnovne metode toplotne obdelave, druge vrste toplotne obdelave se uporabljajo za posebne namene. Osnovni načini zdravljenja so naslednji v kronološkem vrstnem redu:

Žarjenje
Kaljenje
Popuščanje