EUFinancna podpora evropske unijeFPEU

Naziv operacije: Digitalizacija poslovanja podjetja LKR

Kratek opis operacije:

V okviru operacije »Digitalizacija poslovanja podjetja LKR« so bili izvedeni naslednji ukrepi:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Glavni namen/cilj operacije: Glavni cilj oz. namen operacije je izboljšati možnosti podjetja LKR d.o.o.  pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge, vstopati v globalne verige vrednosti in tako povečati mednarodno konkurenčnost. Rezultat aktivnosti so izvedeni vsi predvideni ukrepi.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

 

 

Naziv operacije: UVEDBA E-POSLOVANJA PODJETJA LKR D.O.O. NA TUJIH TRGIH

Kratica operacije: E-POSLOVANJE LKR D.O.O.

Podjetje LKR D.O.O. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Opis operacije

V okviru operacije, ki je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev EU, so se izvedli sledeči ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti podjetja na tujih trgih:

  • Elektronska izmenjava med partnerji.
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Produktno-prodajni video.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanje.

Namen in cilji operacije

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni verigi.

Namen operacije je bil izboljšati konkurenčnost in prepoznavnost podjetja LKR D.O.O. preko sodobnega elektronskega nastopa na tujih trgih in nudenja elektronske podpore partnerjem na tujih trgih.

Cilj operacije je bil izboljšati digitalno prisotnost podjetja preko večjezične spletne strani z unikatno oblikovano podobo in showroomov, zagotoviti vsebine za navedene portale – predvsem produktno-prodajni video, vzpostaviti elektronsko izmenjavo podatkov s kupci, ter usposobiti zaposlene za uporabo novih pristopov, razumevanje ustvarjanja vrednosti preko industrije 4.0 pri poslovanju s tujino, ter trženje s pomočjo sodobnih e-orodij.

Finančna podpora

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Celotna vrednost operacije je 52.216,00 EUR, sofinanciranje pa znaša 29.960,00 EUR.

Rezultati operacije

S pomočjo operacije smo celostno nadgradili e-poslovanje podjetja LKR D.O.O. in naredili korak naprej na področju e-podpore našim kupcem in naročnikom. V trenutnih razmerah pandemije Covid-19 je tovrstna podpora še bolj pomembna.  Nova spletna stran v več jezikih ima novo unikatno podobo. Vzpostavljeni so digitalni Showroomi, kjer lahko naši obstoječi in potencialni kupci dostopajo do predstavitve, videov in drugih gradiv.

Podjetje je z izvedbo ukrepov znotraj operacije celovito podprlo in nadgradilo obstoječe poslovne procese in IT infrastrukturo z uvedbo različnih informacijskih tehnologij (e-izmenjava dokumentacije, večjezična spletna stran, digitalizacija nastopov na sejmih, video predstavitev) ter s tem ohranilo konkurenčno prednost v digitalni ekonomiji. Uvedba e-poslovanja bo v podjetju omogočila pospešitev opravljanja storitev in prodaje ter neposredno povezovanje s kupci.

Cilj uvedbe e-poslovanja je predvsem okrepiti sodelovanje s kupci iz tujine. Predvsem pa smo s kompleksnim usposabljanjem dvignili kompetence in usposobili sodelavce za uporabo novih orodij in pristopov, tudi z vidika Industrije 4.0.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.