Industrija recikliranja

Recycling eco concept with cardboard recycle sign, copy space

Industrija recikliranja

Tovrstna industrija je zaradi okoljske zavesti vključena v vse druge panoge. Vse vrste stranskih proizvodov in odpadnih materialov potekajo v procesu recikliranja, kjer se materiali lahko ponovno uporabijo ali pretvorijo v druge izdelke, materiale in predmete. Materiali za recikliranje vključujejo številne vrste stekla, papirja, kovine, plastike, tekstila za pnevmatike, baterije, elektroniko itd. Vsak od teh materialov ali skupin materialov potrebuje posebne zahteve za izdelke za vlivanje.